s

 

 

 

 

 

 

Med mer än 25 års erfarenhet från olika branscher så har jag kunskaper som bidrar till att utveckla din verksamhet.

Att göra bra och lönsamma affärer är något som kräver noggrannhet och tålamod.

 

Trender och marknadsförutsättningarna ändras konstant i en växande global ekonomi. Oavsett om konkurrensen är stor eller liten så gäller det att alltid ligga steget före. Framförallt så gäller det att lyssna på kunden.

Försäljning, marknadsföring och kunder är centrala frågor i alla kommersiella verksamheter.

 

AVAME är ett företag som specialiserat sig på att utveckla verksamheter genom att förbättra leverans och försäljningsprocesser med utgångspunkt från befintlig marknad och kunder.

 

Kort och gott,  företagets resultat förbättras genom att fokusera på kund, organisationsutveckla och finslipa interna processer.

 

Med flera år i olika branscher har jag kompetens om vilka drivkrafter som påverkar resultatet. Jag har bl.a erfarenhet från resebranschen, IT branschen, tillverkande industri, clean-tech, media och informationstjänster, samt facility services.

 

I huvudsak är min inriktning BtB och den nordiska marknaden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Försäljning,

 marknadsföring och kunder

      

"Ofta det centrala i alla kommersiella verksamheter, och

 det gäller att alltid ligga steget före"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 AVAME

 Verksamhetskonsult

En fokuserad insats med bra resultat