s

 

 

 

 

 

 

 

Tjänster och erbjudande

 

 

 

 • Interims uppdrag
 • Organisationsutveckling
 • Segmentering o marknadsanalys
 • Försäljningsprojekt med operativt genomförande
 • Key Account management/Kundprojekt
 • Marknadsplanering med operativt genomförande
 • Start up - generell rådgivning
 • Turn around projekt-genomgripande förändring

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVAME verksamhetskonsult frilansar inom organisationsutveckling, marknadsföring, och försäljning.  Jag åtar mig uppdrag som inhyrd VD, marknadschef, försäljningschef eller projektledare. Jag jobbar företrädesvis inom BtB och tjänsteföretag.

Filosofin är att alla aktiviteter skall vara mätbara och resultera i en positiv marknadsutveckling för uppdragsgivaren. För detta krävs att vi bestämmer  vad som bör prioriteras och hur lång tid projektet får ta. Vidare så analyserar vi gemensamt alla interna processer och vad kunderna tycker. 

Givetvis kan det behövas kreativa marknadskampanjer och event som når igenom bruset och skapar leads.

AVAME åtar sig uppdrag  och genomför allt från strategiska  till operativa uppdrag med eller utan samarbetspartners beroende på uppdragets karaktär.

Anlita AVAME då ni vill;

 •   Öka antalet leads eller prospekts

 

 •   Förbättra interna processer

 

 •    Analysera och segmentera marknaden

 

 •    Skapa bättre kännedom om varumärket

 

 •    Genomföra snabba förändringar  

 

 •    Öka kvalitén i kund leveranser

 

 

Mitt erbjudande utgår alltid ifrån ett väldefinierat område som kan tids- och prissättas med utgångspunkt från ett beräknat resultat.

 

* Fastpris åtagande med tydliga tidsramar.

 

* Dokumentation efterlämnas vid projektets slut

 

 

 AVAME

 Verksamhetskonsult

En fokuserad insats med bra resultat