s

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetsmetod

 

 

 

 

Med hjälp av en gedigen praktisk erfarenhet från stora och små organisationer kan jag snabbt sätta mig in i vilka förutsättningar som gäller för uppdragets karaktär.

 

Tillsammans med uppdragsgivaren gör jag en snabb och effektiv taktisk plan som givetvis stäms av med den fastlagda strategin.

 

Min kompetens innefattar både organisationsutveckling, intern analys, kalkylarbete till praktiskt genomförande.

Kundsegmentering, kundstruktur är ofta komponenter som måste analyseras för att åstadkomma en så effektiv bearbetning som möjligt.

 

Konkurrensen och priser på marknaden är självfallet andra delar som ofta utreds i ett AVAME projekt.

 

Även interims uppdrag ingår i tjänsteutbudet. Jag ersätter en person som VD eller marknadschef, under en kortare eller längre tidsperiod.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stora och små organisationer.      

 

 

Jag åtar mig även interimsuppdrag som  VD, försäljningschef,eller marknadschef.

 

 

 

 

 AVAME

 Verksamhetskonsult

En fokuserad insats med bra resultat